Welkom bij de CEFIC ERIC-kaarten Database

CEFIC Ericard Database

De Cefic ERIC-kaarten (Emergency Response Intervention Cards) geven direct bruikbare informatie voor de eerst aankomende eenheden die niet dadelijk beschikken over specifieke, betrouwbare informatie over het product dat in het ongeval betrokken is.

ERIC-kaarten zijn ontwikkeld voor gebruik door opgeleide, geoefende en adequaat uitgeruste brandweereenheden en bevatten informatie of verwijzingen naar procedures die gespecialiseerde uitrusting vereisen.

ERIC-kaarten zijn enkel bedoeld voor transportongevallen over land waarbij een substantiële hoeveelheid product bij betrokken is, en zijn daarom niet altijd bruikbaar in andere omstandigheden.

Een ERIC-kaart slaat op een groep van producten en kan dus nooit de product-specifieke informatie vervangen die van uit een betrouwbare bron komt zoals veiligheidskaarten, referentieboeken, advies van experten uit de industrie. Het gebruik van de ERIC-kaarten vereist daarom steeds een voldoende groot vermogen tot inschatting van situaties waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van elk ongeval en de aanwezige interventie uitrusting.

ERIC-kaarten worden geselecteerd op basis van het VN (Verenigde Naties) - UN (United Nations) nummer van het product of de substantie, ofwel op basis van de naam van het product of de substantie, zoals vermeld in Tabel A van ADR: Lijst van Gevaarlijke Stoffen.

Substantie
UN Nummer    

Vul ofwel de eerste letters van de naam van de substantie in, ofwel het UN nummer dat uit 4 cijfers bestaat. Door "%" aan te brengen vóór de gedeeltelijke substantienaam selecteert men niet enkel de substanties waarvan de naam begint met, maar ook deze waarvan de naam dit gedeelte bevat. Om een meer precieze selectie te maken, kan de optie Uitgebreid Zoeken gebruikt worden.

 

Uitgebreid Zoeken
De geschikte ERI-kaart kan geselecteerd worden op naam, op UN Nummer, op ADR Gevaar etiket, op Gevaarsidentificatienummer (=HIN: Hazard Identification Number), of op referentie van de ERIC-kaart.

Ontwikkeling
Informatie over het waarom en het hoe de ERIC-kaarten tot stand kwamen alsook over het aantal ERIC-kaarten per ADR klasse.

Structuur
Standaard structuur van een ERIC-kaart

Toelichting over het gebruik en terminologie
Toelichting over de verschillende standaardprocedures voor ongevalsbestrijding en uitleg over gebruikte termen en uitdrukkingen.

ADR Gevaarsetiketten
Specimen van alle ADR Gevaarsetiketten (enkel in het Engels).

Download
Mogelijkheid tot downloaden van de hele software voor off-line applicatie. Deze versie (omvat alle talen) heeft een aantal faciliteiten die ontbreken op de on-line versie.

Verdere informatie
Contactadressen voor verdere informatie.

Disclaimer
The ERICards have been developed by Cefic as general guidelines for fire crews in the case of an emergency response to a chemical transport accident occurring on land. Although Cefic makes every effort to ensure the completeness of the information provided, the information may not be sufficient or appropriate in all cases to take the needed measures. No representations or warranties are made with regards to the accuracy or completeness of their contents, and no liability will be accepted by Cefic and its members for damages of any nature whatsoever resulting from the interpretation, use or reliance on the ERICards.

Top


© European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-.
http://www.cefic.org - Telephone +32 (0)2 436 9300