Προηγμένη Αναζήτηση

Το πεδίο της Προηγμένης Αναζήτησης που διαθέτουμε σας επιτρέπει να αναζητήσετε ουσίες με βάση ένα αριθμό κριτηρίων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα κριτήρια σε ένα ή περισσότερα πεδία και μετά να επιλέξετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων που να πληροί είτε όλα είτε οποιοδήποτε από τα κριτήρια

Οι ERICards για τις τάξεις 1 έως 7 επιλέγονται καλύτερα από την ετικέτα ADR

Τοποθετώντας το σύμβολο % μπροστά από το μερικό όνομα της ουσίας θα γίνει αναζήτηση για ουσίες που το περιέχουν στην αρχή αλλά και για αυτές που το περιέχουν στην ονομασία τους σε οποιοδήποτε σημείο του ονόματος.

Ουσία Γλώσσα
Αριθμός UN HIN-αριθμός αναγνώρισης κινδύνου
Ετικέτα ADR* ERIC
 
* Ετικέτα 7Χ=Ετικέτα 7Α ή Ετικέτα 7Β ή Ετικέτα 7C
 
 Δείξετε όλες τις ουσίες που πληρούν οποιοδήποτε από τα κριτήρια
 Δείξετε μόνο τις ουσίες που πληρούν όλα τα κριτήρια
Top


© European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017.
http://www.cefic.org - Telephone +32 (0)2 436 9300